Αρχική ΣελίδαΝέα - ΑνακοινώσειςΣύνδεσμοιΕπικοινωνία
Δευτέρα 18 Αύγουστος 2014
Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

(ΚΟΙ.Π.Α.Π.)
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ

ΠΕΥΚΗ 19/5/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου : 349

Γ  Ν  Ω  Σ  Τ  Ο  Π  Ο  Ι  Η  Σ  Η

Οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λυκόβρυσης-Πεύκης , 1ος Παιδικός Σταθμός Πεύκης (Βαλτετσίου & Κ.Βάρναλη),2ος  Παιδικός Σταθμός Πεύκης, (Εθν. Αντιστάσεως & Γρ.Λαμπράκη) και Παιδικός Σταθμός Λυκόβρυσης (Ν.Πλαστήρα & Λευκωσίας) για το σχολ. έτος 2014-2015, μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις στην κεντρική υπηρεσία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών  (Βαλτετσίου &Κ.Βάρναλη) από 2 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2014 , τις εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα 09:00-14:00 (τηλ. 210-8062833, 210-6141313).

| Αίτηση (Pdf) | Αίτηση (Doc) | Ατομική Κάρτα Υγείας Νηπίου (Pdf) |

Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λυκόβρυσης- Πεύκης ,γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2012 (δηλ. την 1η Σεπτέμβρη 2014 να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη).
Η επιλογή των παιδιών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια του κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, από ειδική επιτροπή που συγκροτεί το Δ.Σ του ΚΟΙ.ΠΑ.Π. στην οποία συμμετέχει και η Διευθύντρια των Παιδικών Σταθμών και εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων των νηπίων.
Η επιτροπή συντάσσει τους πίνακες επιλογής των νηπίων προς εγγραφή κατά Παιδικό Σταθμό και οι πίνακες επικυρώνονται από το Δ.Σ του ΚΟΙ.ΠΑ.Π.

Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς Λυκόβρυσης – Πεύκης, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία).
2) Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα το ζητάμε εμείς αυτεπάγγελτα από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένο το παιδί
3) Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία και συμπληρώνεται από τον παιδίατρο του παιδιού).
4) Στις περιπτώσεις που οι γονείς  είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι :
Α) σε δημόσια υπηρεσία: απαιτείται βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία στην οποία εργάζονται οι γονείς , με πλήρηστοιχεία.
Β) στον ιδιωτικό τομέα: απαιτείται βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη στον οποίο εργάζονται οι γονείς και αντίγραφο ενσήμων του ασφαλιστικού φορέα των γονέων  ενημερωμένο πρόσφατα (τουλάχιστον 3 μήνες πριν)
Γ) Αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες: απαιτείται αντίγραφο του βιβλιαρίου από το ταμείο των γονέων (δηλ. η 1η σελίδα με τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου και τις ασφαλιστικές εισφορές των 3 τελευταίων μηνών).
Δ) Αν οι γονείς είναι άνεργοι: να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ τουλάχιστον 3 μήνες πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, δηλ. ενημερωμένο μέχρι 31/5/2014) ή να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες  πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων (δηλ. από 31/5/2012 έως 31/5/2014).
5) Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού του 2014 (το προσωρινό που βγαίνει από το INTERNET και αφορά τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους 2013). Το οριστικό εκκαθαριστικό του 2014 θα κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο, όταν το παραλάβει από την εφορία.
6) Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού  ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ της κατοικίας της οικογένειας ή κινητής τηλεφωνίας, στο όνομα του ενός από τους δύο γονείς .
7) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που  θα αποδεικνύει ότι το παιδί προηγείται των  άλλων στην επιλογή, για κάποιο κοινωνικό λόγο (διαζευκτήριο για παιδιά χωρισμένων γονέων , μονογονεϊκές κ πολύτεκνες οικογένειες  κ.λ.π.)
8) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων  στους Παιδικούς Σταθμούς, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται  από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Πληροφορίες και έντυπα (αιτήσεων και ιατρικού πιστοποιητικού) θα δίνονται από την κεντρική υπηρεσία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, (Βαλτετσίου & Κ. Βάρναλη) μόνο τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 09:00-14:00

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους πρωτότυπα και σε φωτοτυπία.

Διευκρινίζεται ότι τα  δικαιολογητικά αυτά θα υποβάλλονται  όλα μαζί με την αίτηση   (αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές) και μέχρι  τις 30 Ιουνίου 2014,  ημερομηνία , στην οποία δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Για την επιλογή των παιδιών που θα εγγραφούν στους Παιδικούς Σταθμούς θα ενημερωθείτε μέσα από το site του δήμου (www.likovrisipefki.gr). Οι γονείς τους θα ειδοποιηθούν ταχυδρομικώς (με φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες)  μέχρι τις 29 Αυγούστου 2014.

Για τη σχολική χρονιά 2014-2015, η οικονομική συμμετοχή καθορίστηκε με την με αριθμό 46/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙ.Π.Α.Π. και παραμένει ίδια με αυτή του προηγούμενου έτους:

Αναλυτικά:
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
(Οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα)

0 6000
6001 12000
12001 18000
18001 24000
24001 30000
30001 36000
36001 42000
42001 50000
50001 56000
56001 62000
62001 και άνω
Μήνες 0€ 50€
x 11
80€
x 11
120€
x 11
150€
x 11
160€
x 11
160€
x 11
200€
x 11
240€
x 11
280€
x 11
320€
x 11
Έτος 0€ 550€ 880€ 1320€ 1650€ 1760€ 1760€ 2200€ 2640€ 3080€ 3520€

Με την με αριθμό 48/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙ.Π.Α.Π. καθορίστηκε η οικονομική συμμετοχή για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το σχολικό ( όταν αυτό μπει σε λειτουργία) και ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ/μήνα για το ένα παιδί και στα 42 ευρώ/μήνα για τα δύο παιδιά (ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιηθεί πρωί ή/και μεσημέρι και από το πόσες μέρες το μήνα)

Εφόσον επιλεγεί το παιδί, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των 160 ευρώ μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2014, για να κατοχυρώσετε τη θέση. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό της ετήσιας εισφοράς.

Όσον αφορά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ (το οποίο αφορά μητέρες άνεργες, εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερους επαγγελματίες) θα ενημερώνεστε στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης κ Αυτοδιοίκησης) w.w.w.eetaa.gr.

Ο πρόεδρος του ΚΟΙ.Π.Α.Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Δημοτική Συγκοινωνία

Ο Δ.Φωκιανός την ΝΕΤ
Δημοσκόπηση
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
 
Εκδηλώσεις
Αύγουστος 2014
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

28/11/2013 17:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ψηφιακό Σχολείο Του Υπ. Παιδείας δια βίου μάθησης & θρησκευμάτων. Σχολικά Βιβλία 2011-2012

Δημοσίευση Δ.Πράξεων στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

>/tr>

ΟΙ 10 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για την ανάθεση εργασίας με τίτλο "Υλοποίηση δράσεων διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας/ ενημέρωσης" υποέργο 5 της πράξης με τίτλο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Πεύκης"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης του έργου κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης στην Πλατεία Πέρου» που εντάσσεται στην εγκεκριμένη πράξη «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης», με κωδ. MIS 374180, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 87.202,30 Ευρώ
Αριθμ. Πρωτ. : 6760

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων έως επτά μήνες

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πεύκη 27/11/2012
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για Επιστημονικό και Τεχνικό Σύμβουλο Παρακολούθησης και Υποστήριξης του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) του Δήμου.

ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕ.Α.Π.
Πεύκη 4/9/2012
Αρ.Πρωτ 458
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012»προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ       
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΟΙ.Π.Α.Π.
Ημερομ. 20/9/2012
Αρ. Πρωτ.:  1099
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του  ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ένδεκα (11) μηνών συνολικά, ειδικότητας έξι (6) ατόμων κατηγορίας ΤΕ βρεφονηπιοκόμων και ενός (1) ΔΕ μαγείρων με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12

Περιφέρεια Αττικής
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
(Α) Δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Β) Δυνατότητα εξαγοράς ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Γ) Δυνατότητα εξαγοράς βοσκοτόπων από αποκαταστημένους κτηνοτρόφους ή από νόμιμους κληρονόμους
(Δ) Δυνατότητα μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο σε ακίνητα

Περίληψη διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)»

Περίληψη διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)»

Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, για το έργο «Κατασκευή Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)»

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) ιατρών

Τμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΤμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΕΥΚΗ

 

ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
ΠΕΥΚΗΣ