Αρχική ΣελίδαΝέα - ΑνακοινώσειςΣύνδεσμοιΕπικοινωνία
Τρίτη 05 Αύγουστος 2014
Οι Αντιδήμαρχοι

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και ΣτΕ.
Γεννήθηκε στην Αθήνα στο λόφο Σκουζέ το 1956.
Κατάγεται από την Αριστομένη Μεσσηνίας.
Ζει στην Πεύκη από το 1986 με την σύζυγό του Μαρία Καβαδούρου κσι τα δύο παιδιά τους Ειρήνη και Αλέξανδρο
Σπούδασε οικονομικά, νομικά και πολιτικές επιστήμες
Ασκεί δικηγορία από το 1978 και από το 1995  ειίναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και ΣτΕ.
Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων από το 1987 έως Ιούνιο 2012 
Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών  από το 1998 έως το 2002
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

Με την με αριθμό 1799/2013 Απόφαση Δημάρχου ορίσθηκε ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών – Αναπληρωτή Δημάρχου με τις  παρακάτω αρμοδιότητες:

-    Υπογράφει με εξουσιοδότηση Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες Πολιτικών Γάμων, Αποφάσεις εγγραφής στα Δημοτολόγια, Αιτήματα Πολιτογράφησης,   λοιπά διοικητικά έγγραφα και χρηματικά  εντάλματα.
-    Την εποπτεία  των Δ/κων θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών.
-    Την εποπτεία  των οικονομικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
-    Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών και  ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας.
-    Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης &
διαφάνειας. Την εποπτεία ανάρτησης στην δικτυακή πύλη των αποφάσεων               κανονιστικού χαρακτήρα, το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών διαβούλευσης, που απορρέουν  από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
-    Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Εξυπηρέτησης του Πολίτη  και λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
-    Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
-    Την εποπτεία  & τον συντονισμό , των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αυτοτελές Τμήμα  Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία :
1ο) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.
2ο) Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
3ο) Γραφείο Διαφάνειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
-    Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
-    Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Εκτελεστικής Επιτροπής.
-    Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου, Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και Δημοτικών Παρατάξεων.
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
-    Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
-    Γραφείο Ληξιαρχείου
-    Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
-    Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
-    Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού.
-    Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας.
-    Γραφείο Απασχόλησης
δ) Τμήμα ΚΕΠ
-    Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
-    Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
-    Γραφείο Προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης
-    Γραφείο Λογιστηρίου και Αποθηκών
-    Γραφείο Προμηθειών υλικών/εξοπλισμού/υπηρεσιών
β) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
-    Γραφείο Εσόδων
-    Γραφείο Περιουσίας
-    Γραφείο Ταμείου
-    Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α) Τμήμα ΚΕΠ
-     Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
-     Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης         
β) Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης Πολιτών
γ) Γραφείο Οικονομικών θεμάτων

Από 01/01/2014 έως 31/08/2014 ο κος Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, παρέχει τις υπηρεσίες του στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης , ως αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία.


Πετρόπουλος Δημήτριος

Με την με αριθμό 1799/2013 Απόφαση Δημάρχου ορίσθηκε ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  Περιβάλλοντος – Πολεοδομίας  & Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης ΦΕΚ 157/Β/2013:
-    Την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων Οδοσήμανσης, της τήρησης του Κ.Ο.Κ. και ηλεκτροφωτισμού της Πόλης.
-    Την εποπτεία και το συντονισμό και της καλής λειτουργίας του ηλεκτροφωτισμού της Πόλης.
-    Την εποπτεία επί των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας & διαχείρισης Κρίσεων.
-    Την εποπτεία  και το συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
-    Την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών, πλατειών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης
-    Την εποπτεία και το συντονισμό επί των θεμάτων Υπαίθριας διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και τις αρμοδιότητες για κάθε άλλη, επί του θέματος υπαίθριας διαφήμισης ενέργεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
-    Την εποπτεία, το σχεδιασμό, συντονισμό και καλής λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας
-    Την υπογραφή βεβαιώσεων, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου που άπτονται της αρμοδιότητας του.
-    Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων
-    Την εποπτεία  & τον συντονισμό , των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :

1.    Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.
Α. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις  παρακάτω διοικητικές ενότητες :
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
-    Γραφείο Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
-    Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
-    Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
-    Γραφείο διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
-    Γραφείο συντήρησης κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, οδών,κ.λ.π)
-    Γραφείο συντήρησης κτιριακών υποδομών

2.    Υπηρεσίες που υπάγονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Β.  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει:
Τμήμα μελετών
-     Γραφείο σχεδιασμού προγραμμάτων δράση
-     Γραφείο εκπόνησης μελετών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
-     Γραφείο εκτέλεσης τεχνικών έργων
-     Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης
Η θητεία του κ. Πετρόπουλου Δημητρίου ορίζεται από 1/01/2014 έως 31/08/2014.


Τσελέντας Αντώνιος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952 και μεγάλωσε στη Λυκόβρυση.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα ασχολήθηκε με τις εμπορικές επιχειρήσεις πάνω στο τομέα των τροφίμων.
Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τα κοινά.
Διετέλεσε Κοινοτικός και Δημοτικός Σύμβουλος της Λυκόβρυσης και της Λυκόβρυσης-Πεύκης από την δεκαετία το ΄80, όπως επίσης και Αντιδήμαρχος.
Είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά.

 


Με την με αριθμό 1799/2013 Απόφαση Δημάρχου ορίσθηκε ως Αντιδήμαρχος των Υπηρεσιών Πρασίνου & Εκπαίδευσης, και τις μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-    Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
-   Την υπογραφή  βεβαιώσεων &  εντολών, εκτός χρηματικών ενταλμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του  και τις Δημοτικές Ενότητες
-    και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα. Ενδεικτικά, αναφέρονται η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις
-    Την εποπτεία επί θεμάτων, των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :
1.  Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
-    Γραφείο σχεδιασµού και ανάπτυξης Πρασίνου
-    Γραφείο διαχείρισης και συντήρησης  Πρασίνου
2.  Τμήμα Συγκοινωνιών και Μεταφορών
-    Γραφείο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μεταφορών
-    Γραφείο εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
3.  Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
-    Την επιμέλεια  & επόπτευση θεμάτων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων
-    Την εποπτεία & το συντονισμό του προσωπικού των Σχολείων όπως Σχολικοί Φύλακες,  Καθαρίστριες εσωτερικών χώρων σχολείων.

Επίσης σύμφωνα με την με αριθμό 574/2014 Απόφαση του Δημάρχου, ορίζει τον Αντώνιο Τσελέντα Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Πεύκης, με θητεία από 01/5/2014 έως 31/8/2014,  συμπληρώνοντας τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την υπ΄αριθμ. 1799/27/12/2013 απόφαση Δημάρχου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

- Υπογράφει βεβαιώσεις εντολές, εκτός χρηματικών ενταλμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της  και τις Δημοτικές Ενότητες.
-  Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων
-  Την εποπτεία επί θεμάτων, των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :
1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
2. Γραφείο Δημότη & Επικοινωνίας Δημοτών

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Τσελέντα Αντωνίου  τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπελεχρής Προκόπης. 

Από 01/01/2014 έως 31/08/2014 ο  κος Τσελέντας Αντώνιο παρέχει τις υπηρεσίες του στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, ως αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία.


Μπελχρής Προκόπης

Με την με αριθμό 1799/2013 Απόφαση Δημάρχου ορίσθηκε ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

-    Την υπογραφή  βεβαιώσεων &  εντολών, εκτός χρηματικών ενταλμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του  και τις Δημοτικές Ενότητες.
-    Την εποπτεία, και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων της καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού.
-    Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Τμήματος Αποθήκης Υλικών
-    Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων
-    Την εποπτεία  και το συντονισμό επί θεμάτων, των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
-    Γραφείο σχεδιασµού και εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
-    Γραφείο διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων.

Η θητεία του κ. Μπελχρή Προκόπη είναι από 1/01/2014 έως 31/08/2014.


Βαλσαμά Ευαγγελία

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.
Μετά την αποφοίτησή  από το Λύκειο  εισήχθηκε στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης.
Η αγάπη  για την υποκριτική  τέχνη την οδήγησε στο θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κούν, .Σπουδάστρια ούσα ξεκίνησε με πρωταγωνιστικούς ρόλους την Θεατρική και Τηλεοπτική καριέρα της.  .
Σήμερα διατελεί Τοπική Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης  , εκλεγμένη στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2010.
Παράλληλα με τα ως άνω, συμμετείχε ως παρουσιάστρια σε Φεστιβάλ Δήμων, απαγγελίες ποιημάτων, παρουσιάσεις βιβλίων και αφηγήσεις παραμυθιών.
Ασχολείται με τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά διαφημιστικά σπικάζ ,αφηγήσεις σε ντοκιμαντέρ καθώς και με μεταγλωττίσεις ξένων σειρών
Με την ιδιότητα του Εικαστικού Καλλιτέχνη συμμετείχε σε Διεθνείς και Πανελλήνιες εκθέσεις γλυπτικής.
Η προϋπηρεσία της και η εμπειρία της στην υποκριτική τέχνη της έδωσε τη δυνατότητα να διδάξει προσωπικά και να σχεδιάσει το περιεχόμενο καθώς και το στήσιμο θεατρικών ομάδων εφήβων στους Δήμους Παλαιό Ψυχικό ,Πεύκης, Χαλκίδος.

Με την με αριθμό 1799/2013 Απόφαση Δημάρχου ορίσθηκε ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-    Υπογράφει βεβαιώσεις εντολές, εκτός χρηματικών ενταλμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της  και τις Δημοτικές Ενότητες.
-    Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων
-    Την εποπτεία επί θεμάτων, των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :

1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
2. Γραφείο Δημότη & Επικοινωνίας Δημοτών


Η θητεία της κας Ευαγγελίας Βαλσαμά είναι από 1/1/2014 μέχρι 30/04/2014.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Δημοτική Συγκοινωνία

Ο Δ.Φωκιανός την ΝΕΤ
Δημοσκόπηση
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
 
Εκδηλώσεις
Αύγουστος 2014
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

28/11/2013 17:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ψηφιακό Σχολείο Του Υπ. Παιδείας δια βίου μάθησης & θρησκευμάτων. Σχολικά Βιβλία 2011-2012

Δημοσίευση Δ.Πράξεων στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

>/tr>

ΟΙ 10 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για την ανάθεση εργασίας με τίτλο "Υλοποίηση δράσεων διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας/ ενημέρωσης" υποέργο 5 της πράξης με τίτλο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Πεύκης"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης του έργου κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης στην Πλατεία Πέρου» που εντάσσεται στην εγκεκριμένη πράξη «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης», με κωδ. MIS 374180, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 87.202,30 Ευρώ
Αριθμ. Πρωτ. : 6760

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων έως επτά μήνες

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πεύκη 27/11/2012
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για Επιστημονικό και Τεχνικό Σύμβουλο Παρακολούθησης και Υποστήριξης του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) του Δήμου.

ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕ.Α.Π.
Πεύκη 4/9/2012
Αρ.Πρωτ 458
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012»προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ       
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΟΙ.Π.Α.Π.
Ημερομ. 20/9/2012
Αρ. Πρωτ.:  1099
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του  ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ένδεκα (11) μηνών συνολικά, ειδικότητας έξι (6) ατόμων κατηγορίας ΤΕ βρεφονηπιοκόμων και ενός (1) ΔΕ μαγείρων με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12

Περιφέρεια Αττικής
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
(Α) Δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Β) Δυνατότητα εξαγοράς ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Γ) Δυνατότητα εξαγοράς βοσκοτόπων από αποκαταστημένους κτηνοτρόφους ή από νόμιμους κληρονόμους
(Δ) Δυνατότητα μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο σε ακίνητα

Περίληψη διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)»

Περίληψη διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)»

Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, για το έργο «Κατασκευή Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)»

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) ιατρών

Τμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΤμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΕΥΚΗ

 

ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
ΠΕΥΚΗΣ