Αρχική ΣελίδαΝέα - ΑνακοινώσειςΣύνδεσμοιΕπικοινωνία
Κυριακή 17 Ιούνιος 2012
Ανακοίνωση για προμηθεια τροφίμων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
για την προμήθεια τροφίμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π. του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης(σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης

του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, και για τα υπόλοιπα είδη τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές προϋπολογισμού της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών διατροφής για την χρονική περίοδο από 1-1-2012μέχρι 31-12-2012 για τα παρακάτω είδη :

1.
Είδη παντοπωλείου
ενδεικτικού προϋπολογισμού
32.721,37 €
2.
Είδη κρεοπωλείου
ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.006,40 €
3.
Είδη αρτοποιίας
ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.717,85 €
4.
Κατεψυγμένα είδη
ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.357,48 €
5.
Είδη οπωροπωλείου
ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.306,63 €
6.
Ελαιόλαδο
ενδεικτικού προϋπολογισμού 5,729,10 €

Στα παραπάνω ποσά εμπεριέχεται Φ.Π.Α. 13% Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα των ειδών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης , οδός Αγ.Βαρβάρας 25 στην Λυκόβρυση την 16/1/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης , με το ΦΠΑ και θα αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ. Πληροφορίες και έντυπα για το διαγωνισμό παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το γραφείο διοίκησης του ΚΟΙΠΑΠ στην διεύθυνση Αγ.Βαρβάρας 25 – Λυκόβρυση, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ 2132051746-2132051745 αρμόδιες κ. Μαγκούτα Σταυρούλα και Κωνσταντίνου Αικατερίνη).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ολόκληρη η Ανακοίνωση


Ο Δ.Φωκιανός την ΝΕΤ
Δημοσκόπηση
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
 
Εκδηλώσεις
Ιούνιος 2012
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Ψηφιακό Σχολείο Του Υπ. Παιδείας δια βίου μάθησης & θρησκευμάτων. Σχολικά Βιβλία 2011-2012

Δημοσίευση Δ.Πράξεων στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

ΟΙ 10 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)»

Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, για το έργο «Κατασκευή Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)»

Περίληψη Ανακοίνωσης για Προσλήψεις από τον Συλ. ΑΝΩ ΠΕΥΚΗ για πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Συγκρότηση μεικτής Επιτροπής Παράδοσης - Παραλαβής αρχείου Αδειών ΄Ασκησης
Επαγγελμάτων Κομμωτών , Κουρέων , Τεχνιτών Περιποίησης χεριών -ποδιών (Μαnicurepedicure), από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν/κής Μεριμνας Π.Ε.Β.Τ της Περιφέρειας Αττικής στον Δήμο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ»

Ανακοίνωση για προμηθεια τροφίμων
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) ιατρών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για ανοικτό ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων
Κινηματογραφική Λέσχη : Προβολή ταινίας "Joulutarina"
Ενισχύεται με 50.000 το Ταμείο Αλληλεγγύης του Δήμου
Παγώνουν τα δημοτικά τέλη για την επόμενη χρονιά
Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο
ΨΗΦΙΣΜΑ για το Ε.Ε.ΤΗ.ΔΕ.